תפריט
accessibility

שותפויות בישראל

ממשלה
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים, המוסד לביטוח לאומי והרשות לשירות לאומי-אזרחי

עיריות ומועצות מקומיות ברחבי הארץ

קרנות
קרנות הביטוח הלאומי, קרן שלם, ג’וינט ישראל, קרן עיזבונות, קרן גנדיר, קרן הזדמנות.

חברים בפורום
פורום פ”ת לקידום ופיתוח תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בישראל
מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל
פורום השירות הלאומי-אזרחי
פורום מצלי”ח – מפעילי דיור תומך ציבוריים
קואליציית ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות
הקואליציה לאבחנה כפולה
ועד מעונות יום שיקומיים
הפורום הכלכלי חברתי
המועצה הישראלית לרווחה חברתית

שותפויות בינלאומיות

NJHSA – Network of Jewish Human Service Agencies
Inclusion International
AAIDD – American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
IASSIDD – International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities
Elwyn Inc., USA
Zero Project
Fundacion Bensadoun Laurent

כניסה למאגר הידע של אלווין ישראל

*אנא הכנס כתובת דוא"ל חוקית!
*אנא מלא סיסמא!

שכחתי את הסיסמה

תפריט נגישות