תפריט
accessibility
חזון וערכים

חזון וערכים

חזון וערכים

חזון וערכים

חזון

חברה בה אנשים עם מוגבלות הם אזרחים שווי זכויות, חברה בה כל אחד מאיתנו שואף לקבוע את עתידו ואורחות חייו.

ייעוד

אלווין ישראל מפתחת ומפעילה, עבור אנשים עם מוגבלות, מערך תמיכות, הנגשות וכלים מגוונים, תוך חתירה מתמדת למצוינות בשירות וליצירת חברה צודקת. אנו נמשיך לפעול כארגון יוזם ופורץ דרך, יחד עם אנשים עם מוגבלות וכלל החברה.

ערכים מנחים

 • חברה צודקת

  חברה צודקת

  מחויבותה של החברה בישראל לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מושתתות על ההכרה בעיקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל כבודו של האדם. חברה צודקת מחויבת לדאוג לשוויון ההזדמנויות, לשמור על זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים, על זכותו לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו. חברה צודקת תשמור על זכותו של האדם למענה הולם לצרכיו המיוחדים, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד.

 • אמונה באדם

  אמונה באדם

  אמונה כי לכל אדם – באשר הוא – קיימות יכולות ועוצמות פנימיות.

 • הנגשה

  הנגשה

  לכל אדם הזכות לסביבה נגישה המאפשרת חיים פעילים ומלאים בחברה.

 • ייצוג עצמי

  ייצוג עצמי

  לכל אדם יכולת לייצג את עצמו ולעמוד על מימוש זכויותיו. פיתוח יכולת זו, מאפשרת לאדם לקחת אחריות על חייו, להשפיע על סביבתו ולקבל מענה לצרכיו ולרצונותיו.

 • הדברות

  הדברות

  ערוצי ההידברות שוטפים ופתוחים בין עובדי הארגון לבין שולחינו הישירים – האנשים עם מוגבלות – ושותפינו (בני משפחה, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים עמיתים, מעסיקים, ספקי שירותים), בין עובדי הארגון עצמם, בין הארגון לבין החברה הסובבת.

 • מקצועיות

  מקצועיות

  היכולת לקבוע אמות מידה גבוהות בכל מהלך שאנו כאנשי מקצוע יחידים וכארגון מבצעים, ולעמוד פעם אחר פעם באמות מידה אלו.

 • פתיחות

  פתיחות

  היכולת והנכונות לפקפק ב"מובן מאליו", להקשיב ולהציע רעיונות חדשים, לשתף את עמיתינו בתוך הארגון ומחוצה לו בידע המצטבר ובשיטות עבודה ייחודיות, להקשיב למשוב וביקורת מלקוחותינו ועמיתינו.

 • ארגון לומד

  ארגון לומד

  תרבות הלמידה של אלווין – מהצלחות ומכישלונות, תוך הסקת מסקנות והפקת לקחים, תיעוד והפצה של ידע בתוך הארגון ומחוצה לו – מאופיינת על ידי פתיחות בכל יחידות הארגון. תרבות למידה זו כוללת רצון ויכולת ללמוד משותפינו וקיום מערך מתמשך ומקיף של תכניות הדרכה. כתוצאה מכל אלה נחולל שיפור מתמיד בהישגים וניצור אגבור (סינרגיה).

כניסה למאגר הידע של אלווין ישראל

*אנא הכנס כתובת דוא"ל חוקית!
*אנא מלא סיסמא!

שכחתי את הסיסמה