תפריט
accessibility
חומרים מונגשים

לקסיקון מינוחים מקצועיים

לקסיקון מינוחים זה התגבש תוך אמונה כי למילים ולמונחים המקצועיים בהם אנו משתמשים יש ערך ומשמעות בחיים בכלל ובמסגרת העשייה המקצועית בפרט. הקו המנחה בלקסיקון הינו שפה שימושית, עדכנית ונגישה, המתבססת על ערכים הומניים ואוניברסליים; צדק חברתי, שוויון הזדמנויות וחירות הפרט.

רשימת המונחים המוצעת להלן הינה רשימה דינאמית, המתעדכנת מעת לעת וכוללת מילים ומונחים אשר הוצעו על ידי מקבלי שירות וצוות אלווין ישראל במסגרות השונות, בתהליך למידה משותף. הרשימה מיועדת להנחות אותנו באשר לתפיסותינו ובעיקר ללוות את פועלנו במהלך העבודה היומיומית ומהווה בסיס להמשך למידה והתקדמות בנושא המינוח.

אנו מאמינים שהחשיבה, השפה והדיבור מייצרים מציאות.

אלווין ישראל | לקסיקון מינוחים מקצועיים

לקסיקון מינוחים מקצועיים בעברית

לקסיקון מינוחים מקצועיים בערבית

שיתוף:

כניסה למאגר הידע של אלווין ישראל

*אנא הכנס כתובת דוא"ל חוקית!
*אנא מלא סיסמא!

שכחתי את הסיסמה

תפריט נגישות